English Tiếng Việt
SUPPORT:

Zalo - Viber - Messenger

Display
  01/10/2017

FOOD SAFETY REGULATION

FOOD SAFETY REGULATION

  12/01/2017

THÔNG TƯ Số: 43/2014/TT-BYT: QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ THỰC PHẨM CHỨC NĂNG

Thông tư này quy định các hoạt động liên quan đến sản xuất, kinh doanh, công bố sản phẩm, ghi nhãn và hướng dẫn sử dụng thực phẩm chức năng bao gồm thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và thực phẩm dinh dưỡng y học, kể cả thực phẩm dùng cho chế đ

ADVISE LAW